சான்றிதழ்

எங்கள் சான்றிதழ்
எங்கள் நிறுவனத்தின் அனைத்து வெற்றிகளும் நாங்கள் வழங்கும் தயாரிப்புகளின் தரத்துடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டுள்ளதாக நாங்கள் எப்போதும் உணர்கிறோம். ISO9001, ISO14000: 14001 வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் எங்களது கடுமையான தர கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஆகியவற்றில் விதிக்கப்பட்டுள்ள மிக உயர்ந்த தரமான தேவைகளை அவை சந்திக்கின்றன.


பி.எல்.ஏ.எல்-பிஈஎக்ஸ் பலேர் பைப் பிபிஆர் குழாய் பொருத்துதல்களுக்கான CE சான்றிதழ், HDPE குழாய் பொருள்களுக்கான CE சான்றிதழ் BS6920 டெஸ்ட் நிருபர்

HDPE Pipe Certificate.jpg